โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลักคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายทวี จานโอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

นางสาวผุสดี ยอดเงิน
นางยุพา การะเวก
นางอัมภาพร เชิดฉาย
นางสาวประภัสสร ทำสวน
สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,257
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3577-8055 อีเมล์: tangklang_school@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: นวลนิจ หมดภัย โทรศัพท์: 0891242260 อีเมล์: modpai15@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]