โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลักคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ฯ
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนฯ
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนฯ
การขอย้ายเข้าของนักเรียน
การขอย้ายเข้าของนักเรียน
การขอลาออกของนักเรียน
การรับนักเรียน

นายอนุกูล ผดุงรส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)

นางวรรณวรางค์ ทนงค์สุทธิ์
นายสมบัติ พวงรัก
นายลภัส กองแสวง
นายอนุกูล ผดุงรส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,059
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3538-6118, 0- อีเมล์: spn2477@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุกูล ผดุงรส โทรศัพท์: 08 9615 9629 อีเมล์: anugool2477@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]