โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ฯ
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนฯ
การขอใบเทนเอกสารทางการศึกษาฯ
การขอผ่อนผันฯ
การขอย้ายเข้าของนักเรียน
การย้ายออกของนักเรียน
การลาออกของนักเรียนฯ
การรับนักเรียน

นางสาวศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)

นางสุดารัตน์ บุญมา
นายปรีดา จำนงค์สาร
นายปรีชา จำเนียรเงิน
นางอริยาภรณ์ สุขเคหา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,930
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 035-769580 อีเมล์: watchaopluk_2477@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ญนภา เรืองฉาย โทรศัพท์: 0898937139 อีเมล์: watchaopluk_2477@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]