โรงเรียนวัดลาดทราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุวิมล เปลื้องกระโทก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกรรณิกา ชนาวิรัตน์

 • นางศิริวรรณ อยู่สุข

 • นางสาวเอมมิกา เทพกรรณ

 • นางสาวกชกร ดาทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,764
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดลาดทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 035271935 อีเมล์: ladsai_sch@msn.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวิมล เปลื้องกระโทก โทรศัพท์: 0891644112 อีเมล์: suvimon1603@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]