• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนิภาพรรณ จิตตเสวี

 • นางสาวทิพวัลย์ พึ่งแก้ว

 • นางอนุสรา ทรัพย์ภักดี

 • นายธานี โตทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,275
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โทรศัพท์: 0-3586-8304 อีเมล์: thairatwitthaya47@atg.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววนิดา เพียซ้าย โทรศัพท์: 0941532861 อีเมล์: poompui.mazda@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]