โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลักผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)

นางสุชาดา หิรัญชัย
นายธานี โตทอง
นางมยุรา อ่อนงาม
นายพัสกร ฤทธิ์ฤดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,796
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โทรศัพท์: 0-3586-8304 อีเมล์: thairatwitthaya47@atg.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อำนาจ เรืองรักษ์ โทรศัพท์: - อีเมล์: -
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]