โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


นายสุรวิทย์ เจียมจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
นางสาวประไพ อุบลทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
นายวันชนะ เผือกกรุต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
นางดรุณี นรากรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

นางสาวปิยะธร คุณสมบัติ
ว่าที่ พ.ต.พิสิษฐ์ กลิ่นจันทร์
นางลักษณา ทองสุก
นางอัญชลี ขุมแร่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,970
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036420187 อีเมล์: mmlop@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ พ.ต. พิสิษฐ์ กลิ่นจันทร์ โทรศัพท์: 0841043776 อีเมล์: maj.pstk6748@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]