โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


นายจารึก ขึ้นทันตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
นางดรุณี นรากรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

นางมะลิวัลย์ พลทอง
นางอรทัย นกยูงแดง
นางสาวไสวรินทร์ เกิดผล
นางจิดาภา บุญลือ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,681
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036420187 อีเมล์: mmlop@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ พ.ต. พิสิษฐ์ กลิ่นจันทร์ โทรศัพท์: 0841043776 อีเมล์: maj.pstk6748@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]