โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1นายวิทยา ประชากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 1
นายคนึง ชมสลุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 1

นางภาวิณี คงมานะ
นางอาทิชา โพธิ์ยิ้ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

43
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036422747 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุจิตตรา เกลี้ยงพิบูลย์ โทรศัพท์: 0853460893 อีเมล์: hnoy18@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ