โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายวิทยา ประชากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)
นายสายันต์ ยิ้มแฉ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)

นายเชาว์ รอตงาม
นางโฉมศรี เจียจันทร์วิบูลย์
นางสาวอัญชลี ธูปพร
นางอรวรรณ หาดแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,160
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036784433 อีเมล์: thairathlopburi1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุจิตตรา เกลี้ยงพิบูลย์ โทรศัพท์: 0853460893 อีเมล์: suchittranoy8@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]