โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1นายวิทยา ประชากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 1

นางสาววิลาวัณย์ บุญธรรม
นางอรวรรณ หาดแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036784433 อีเมล์: thairathlopburi1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุจิตตรา เกลี้ยงพิบูลย์ โทรศัพท์: 0853460893 อีเมล์: hnoy18@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ