โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวเบญจวรรณ แสงแก้ว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววัลยา ผดุงผิว

 • นางนงค์นุช รวงน้อย

 • นางสาวเบญจวรรณ แสงแก้ว

 • นางสิริลักษณ์ วิมลเศรษฐสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,307
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: ban_kongrotfai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววัลยา ผดุงผิว โทรศัพท์: 0821973 อีเมล์: ban_kongrotfai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]