โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวินัย พรรณรัตน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอุษา ปรีชา

 • นางสาวสลักจิตร จำปาจ้อย

 • นางสาวสุรีวัลย์ ถมจอหอ

 • นางกาหลง ตุลาการสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,468
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0897414535 อีเมล์: watsuntornthep@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรีวัลย์ ถมจอหอ โทรศัพท์: 0892389063 อีเมล์: watsuntornthep@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]