โรงเรียนวัดศิริบรรพต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวิจิตรา จันทกรณ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอมรรัตน์ ถั่วสันเทียะ

 • นางสมจิตร เมืองโคตร

 • นางวิจิตรา จันทกรณ์

 • นางสาวเรวดี งามเลิศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,364
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดศิริบรรพต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036461807 อีเมล์: watsirischool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสมจิตร เมืองโครต โทรศัพท์: 0822345363 อีเมล์: Somchit_mk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]