โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลักผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพัฒนานิคม

นางเพ็ญรุ่ง กุณฑลทอง
นางสาววรรวิสา สุพรม
นายสมเกียรติ เอมจั่น
นางไพรวัลย์ ไตรญาณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,047
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036491372 อีเมล์: anubanpat@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งรัศมี ผลพรหม โทรศัพท์: 036491372 อีเมล์: tay_puaew@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]