โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • พันจ่าเอกณรัฐกรณ์ ทองคง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมโภชน์ จวนแจ้ง

 • นางขนิษฐา กสิบุตร

 • นางวิไลลักษณ์ ยามะเพวัน

 • นางสาวสุธิดา ปาลวัฒน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,421
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0812901616 อีเมล์: soi19sch@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นรินทร์ อินทรวงส์สักดิ์ โทรศัพท์: 0812901616 อีเมล์: mariokgb@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]