โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • พันจ่าเอกณรัฐกรณ์ ทองคง
  • แนะนำบุคลากร

  • นางบุบผา กองพิลา

  • พันจ่าเอกณรัฐกรณ์ ทองคง

  • นางสาวสุธิดา ปาลวัฒน์

  • นายสมโภชน์ จวนแจ้งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,974
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0812901616 อีเมล์: soi19sch@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นรินทร์ อินทรวงส์สักดิ์ โทรศัพท์: 0812901616 อีเมล์: mariokgb@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]