โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีณัฐนนท์ รัตนวรสุนันท์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุภัทรา วัฒนา

 • ว่าที่ร้อยตรีณัฐนนท์ รัตนวรสุนันท์

 • นางสาวภุมรินทร์ ฝอยทอง

 • นางสาวชุลีกร สุขลักษณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,945
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีณัฐนนท์ รัตนวรสุนันท์ โทรศัพท์: 0812929975 อีเมล์: natnon4@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]