โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมพงษ์ รักษาราษฎร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอมรา สุขุมพันธุ์พงศ์

 • นายแสงมณี ยอดน้ำคำ

 • นางบุหงา ทองเพชร

 • นายนริศ ศรีนวลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,532
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0 อีเมล์: anuban_l@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธัญญรัตน์ อินทรลักษณ์ โทรศัพท์: 0859447177 อีเมล์: tanneijang@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]