โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางชนิดา สุขเพราะนา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวิชิต คำรักษา

 • นางจันทร์เพ็ญ หงษ์พรหม

 • นางสาวสุนิสา นิลบุตร

 • นางศรีสุดา พงค์ถิ่นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,138
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036796028 อีเมล์: banchonsomboonschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เพียงตะวัน พลเสน โทรศัพท์: 0876631815 อีเมล์: kad-rookitna@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]