โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมนึก วัชรอาภาไพบูลย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายประวิทย์ สายเนียม

 • นางเบ็ญจวรรณ์ ชุริวรรณ์

 • นายกัณฑ์คุปต์ ประเสริฐศรี

 • นางสาวจารุวรรณ ชานกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,676
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036795240 อีเมล์: kerenak_nm@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายรณชัย หว้ามา โทรศัพท์: 0909792593 อีเมล์: ronnachai@lopburi2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]