โรงเรียนวัดประโชติการาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชนเล่ม 8
คุ่มือประชาชน เล่ม7
คู่มือประชาชน เล่ม 6
คู่มือประชาชนเล่ม 5
คู่มือประชาชนเล่ม 4
คู่มือประชาชนเล่ม 3
คู่มือประชาชนเล่ม 2
คู่มือประชาชน

นายเด่นเชิงชาย คร้ามแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดประโชติการาม

นางสุภาพ วงษ์จันนา
นายอวยพร กลิ่นสุคนธ์
นางสาวณัฐนรีภัทร ฐิติกาล
นางจันทรา แฟงด้วง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,922
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดประโชติการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 36512460 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางวลัยพร จันทร์ชอุ่ม โทรศัพท์: 0817948553 อีเมล์: jeeda45@hotmail.com 
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]