โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายไพฑูรย์ พึ่งน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดกลางท่าข้าม

นายไพโรจน์ เกิดมงคล
นางสาวชุติกาญจน์ ขำศรี
นายอานนท์ หลิ่มสืบ
นางประนอม สุขโข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,229
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036597115 อีเมล์: watkhangtakam@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิยาพร สุขเสงี่ยม โทรศัพท์: 0916984445 อีเมล์: m-l2554@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]