โรงเรียนวัดโพธิ์หอม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8.การขอใช้สถานที่
7.การขอใบแทน
6.การขอเทียบโอน
5.การขอลาออก
4.การขอผ่อนผัน
3.การขอย้ายออก
2. การขอย้าย
1.การรับนักเรียน

นางวราพร เวชพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโพธิ์หอม

นางสาวสุภัทรา อาสุระ
นายภัทรพันธุ์ ศุภนคร
นางสาวศศินุช โลห์เงิน
นางวราพร เวชพันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,850
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโพธิ์หอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อริศรา โตทวี โทรศัพท์: 0613033947 อีเมล์: arisaratotawee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]