โรงเรียนวัดแหลมคาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
ปก โรงเรียนวัดแหลมคาง
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดแหลมคาง
-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา โรงเรียนวัดแหลมคาง
การขอเทียบโอนผลการเรียน โรงเรียนวัดแหลมคาง
การขอลาออก โรงเรียนวัดแหลมคาง
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน โรงเรียนวัดแหลมคาง
การขอย้ายออกนักเรียน โรงเรียนวัดแหลมคาง
การขอย้ายเข้าเรียน โรงเรียนวัดแหลมคาง
การรับนักเรียน โรงเรียนวัดแหลมคาง

นางสาวอัญชลี สังข์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดแหลมคาง

นางสุกัญญา มาคล้าย
นายจารึก ชูกร
นางสาวจันทิพย์ พันธ์แก่น
นางสุคนธ์ บรรจง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,999
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดแหลมคาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036587042 อีเมล์: lamkang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรรณพร นาวีระ โทรศัพท์: 0871163443 อีเมล์: wannapon90@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]