โรงเรียนวัดเตย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนวัดเตย
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาโรงเรียนวัดเตย
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนโรงเรียนวัดเตย
คู่มือการขอลาออกโรงเรียนวัดเตย
คู่มือการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนโรงเรียนวัดเตย
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียนโรงเรียนวัดเตย
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียนโรงเรียนวัดเตย
คู่มือการรับนักเรียนโรงเรียนวัดเตย

นายเสน่ห์ พัฒน์พันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเตย

นางอุไรวรรณ พันปี
นางสาวศุภลักษณ์ มีหิรัญ
นางสาวชลธิชา รอดไพ
นายทวีโชค วิไลพันธุ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,968
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเตย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036810611 อีเมล์: wattoei@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายทวีโชค วิไลพันธุ์ โทรศัพท์: 0819154525 อีเมล์: wattoei@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]