โรงเรียนวัดประสาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนโรงเรียนวัดประสาท
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่โรงเรียนวัดประสาท
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาโรงเรียนวัดประสาท
การขอเทียบโอนผลการเรียนโรงเรียนวัดประสาท
การขอลาออกโรงเรียนวัดประสาท
การขอย้ายออกนักเรียนโรงเรียนวัดประสาท
การขอย้ายเข้าเรียนโรงเรียนวัดประสาท
การรับนักเรียนโรงเรียนวัดประสาท

นางประภา พวงดอกไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดประสาท

นางรัชนี เกตุใหม่
นายมนูญ ชะเอม
นายสุพล ตะระสุภณ
นางสาวชมนภัส ทองมาก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,837
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดประสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทวีโชค วิไลพันธุ์ โทรศัพท์: 0819154525 อีเมล์: t_wilaipan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]