โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
คู่มือการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
คู่มือการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
คู่มือการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
คู่มือการขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเซ่าสิงห์

นายสาธิต ฤทธิ์กล้า
นางสาวอพิชญา กัณฑะ
นางสาวศิริพร จำเนียร
นางสาวอรสินี สุกใส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,882
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางเพ็ญศรี หงษ์ไกร โทรศัพท์: 0838464004 อีเมล์: jajar.pen@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]