โรงเรียนบ้านคูเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอใช้อาคารสถานที่
ปกคู่มือประชาชน

นางนัฐวรรณ ศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคูเมือง

นางทัศนีย์ จั่นหนู
นางสาวเกศินี นางแย้ม
นางนัฐวรรณ ศรีทอง
นางสาวสุธิดา งาเนียม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,852
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคูเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036505085 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: NATHAWAN SRITHONG โทรศัพท์: 036505085 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]