• กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวบังอร เขียวรอด
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจีรานุช สระสม

 • นางพรทิพย์ รัตนจันทร์

 • นางสาวสุมาลี อ่วมวิไลย

 • นางภัทราพร ธุระตาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,502
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036503261 อีเมล์: kositinburi@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: natanan pholpibool โทรศัพท์: 0860526463 อีเมล์: pholpibool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]