โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลักนายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยนาท
นายสมศักดิ์ พรตด้วง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยนาท
นายจรรยงค์ พุ่มมูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยนาท

นางสุรีย์พร อู่เงิน
นางสาวสุนันทา สุขเอี่ยม
นายพรรณเชษฐ์ กองช้าง
นางนุชนาฎ เภาวพจน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,929
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทรศัพท์: 056-411278 อีเมล์: anubarn_cnt@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อำพวรรณ กับบุญ โทรศัพท์: 0848156458 อีเมล์: krulek220@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]