โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก



นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยนาท
นายสมศักดิ์ พรตด้วง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยนาท
นายจรรยงค์ พุ่มมูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยนาท

นายประทิน บุญธรรม
นางสาวพรเทพ สุพลจิตต์
นางสาวเต็มดวง ยอดสุวรรณ์
นางสาวประภัสสร กลิ่นขาว





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,513
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โทรศัพท์: 056-411278 อีเมล์: anubarn_cnt@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อำพวรรณ กับบุญ โทรศัพท์: 0848156458 อีเมล์: krulek220@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]