โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
นายเอนก วีระพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสระบุรี
นายอิทธิพล ริ้มประพันณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสระบุรี
นายบัณฑิต พรสินชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสระบุรี

นางคุณามาศ เลิศวิไลอนันต์
นางศิริเพ็ญ มิ่งมณี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

36
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสระบุรี โทรศัพท์: 036211867 อีเมล์: anbs_absaraburi@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อิทธิพล ริ้มประพันณี โทรศัพท์: 089-0819209 อีเมล์: aorm-poom@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ