โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1นายเอนก วีระพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสระบุรี
นางเพ็ญประภา นิยมค้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสระบุรี
นายอิทธิพล ริ้มประพันณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสระบุรี
นายวีระ เอกเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสระบุรี
นายบัณฑิต พรสินชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสระบุรี

นางสมจิตต์ ดำรงกิตติกุล
นางมนัสนันท์ ฉันทกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

104
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036211867 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อิทธิพล ริ้มประพันณี โทรศัพท์: 089-0819209 อีเมล์: aorm-poom@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ