ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วีดิทัศน์โรงเรียน

เพิ่มเพื่อน


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
แนวทางการบริหารงานโรงเรียน

นายบุญสม ปัญญาเหลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโป่งมงคล

นายบุญสม ปัญญาเหลือ
นางพรรณี แก้ววิเชียร
นางสาวจุฑามาศ บำรุงราษฎร์

การรับนักเรียนปี 2561
งานสารบรรณโรงเรียน
งานเกียรติบัตร/คุณบัตร
งานวิชาการโรงเรียน
การดำเนินงานโรงเรียน

นโยบาย สพฐ 

แนวทางการเขียน SAR

การบริหารงานของโรงเรียน

SARปฐมวัย60

SARประถม60

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติการ62

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รร.ปค.

ระบบบัญชี

ระบบ TEPE Online

ระบบ trainning ผู้บริหาร

ระบบ trainning ครู

โรงเรียนคุณธรรม(วัดเตาปูน)

อาหารกลางวัน

โภชนาการโรงเรียน

รายงานข้อมูล BOBEC

รายงานข้อมูล M-OBEC

ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนเบิกจ่ายงบ

การควบคุมภายใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

แบบรายงานผลการเรียน
รายงานน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน
ติดต่อราชการ
สาระสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สาระน่ารู้เพื่อการพัฒนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,028
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโป่งมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036715050 อีเมล์: pmkschoolthai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบุญสม ปัญญาเหลือ โทรศัพท์: 0898465323 อีเมล์: punyalear.b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]