โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอผ่อนผันให้เข้าเรียนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1) ของโรงเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอย้ายเข้าของนักเรียนในโรงเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอย้ายออกของนักเรียนในโรงเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียน
คู่มือสำหรับประชาชน:การรับนักเรียนของโรงเรียน

นางอัจฉรา ลุนภูงา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองตะเฆ่

นางสาวปิยนุช นามเกียรติ์
นางวัลภา บุญมียงค์
นางอัจฉรา ลุนภูงา
นางนิภาพร ต่ายทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,423
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036380354 อีเมล์: school@watnongtakae.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ บุญเมือง โทรศัพท์: 0875310709 อีเมล์: beesaowaluk36@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]