โรงเรียนบ้านหนองโป่งนางจิดาภา อิศวมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโป่ง

นางสาวจิรกาล ดางแก้ว
นางพิมพ์พร ราษีบุษย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโป่ง โทรศัพท์: 36340113 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวไสว แป้นจันทร์ โทรศัพท์: 0892204488 อีเมล์: Sawai 1122 @ gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ