โรงเรียนบ้านหนองโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2นางจิดาภา อิศวมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโป่ง

นางพิมพ์พร ราษีบุษย์
นางพรรณี แก้ววิเชียร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

46
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 36340113 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวไสว แป้นจันทร์ โทรศัพท์: 0892204488 อีเมล์: Sawai 1122 @ gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ