โรงเรียนบ้านหนองโป่งนางจิดาภา อิศวมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโป่ง

นายสุริยวุฒิ ชินณวงษ์เกตุ
นางพิมพ์พร ราษีบุษย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโป่ง โทรศัพท์: 36340113 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศิริกานต์ดา รุ่งโรจน์ โทรศัพท์: 0918172017 อีเมล์: rungrote.t@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ