โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4


นายสมบัติ เขม้นเขตรการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นางสาวรัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
นางสาววรนิษฐา จำปา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี

นางสาวไพรินทร์ ยิ้มศิริ
นายรักชาติ ภูชะอุ่ม
นางสาวเนติมา คำเพิ่ม
นายสุวรรณ สันดา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,910
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 036314138 อีเมล์: sksb.ac.th@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดวงพร ใจภิภักดิ์ โทรศัพท์: 0898051394 อีเมล์: fufujung1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]