โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4


นายพิพัฒพล ธูปหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
นางสาวฉวีวรรณ แสงคล้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ซับน้อยเหนือวิทยาคม

นางอุไรวรรณ บุญชูรัตนภาพ
นายศักดิ์ชัย กล้าหาญ
นายณรงค์ กิ่งจำปา
นางศมนวรรณ์ เชื้อฉ่ำหลวง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,638
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 036340139 อีเมล์: snw_2526@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเนตรนภา บุญอ้วน โทรศัพท์: 0847265313 อีเมล์: nasumi_ba@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]