โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


นายประทีป ศรีรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชลบุรี
นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชลบุรี
นางเตือนใจ โพธิ์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชลบุรี
นางเสริมศรี คณฑา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชลบุรี
นายสุมิน กาฬภักดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชลบุรี

นายศดาวุธ สัมพันธ์พร
นางใกล้รุ่ง สุภาภรณ์
นางสาวจุฑาทิพย์ ปุญญฤทธิ์
นางสาวทิพยรัตน์ อาจกิจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,900
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038282554 อีเมล์: anubanchonburi@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรวัฒน์ วงษ์นันท์ โทรศัพท์: 085-6377738 อีเมล์: ji.son2519@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]