โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประทีป ศรีรักษา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางเตือนใจ โพธิ์ทอง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางเสริมศรี คณฑา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุมิน กาฬภักดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธารารัตน์ บูรณะเรข

 • นางสาวมยุรี แซ่ตั๊ง

 • นางสาวพิมพา ธีระกำจาย

 • นายเอกพัน ศิริบุตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

10,449
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038282554 อีเมล์: anubanchonburi@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรวัฒน์ วงษ์นันท์ โทรศัพท์: 085-6377738 อีเมล์: ji.son2519@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]