คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายวิชัย ธรรมชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)
นายจักรกฤษณ์ มั่นเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)

นางดวงขวัญ เพียรมนูพิพัฒน์
นางลัดดาวัลย์ สุขขะ
นายจิรศักดิ์ ขันอาษา
นางสาวจิตพิสุทธิ์ ฟุ้งเหล็ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,093
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: puttayakom.chon1@gmail.com, aooibara@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จักรกฤษณ์ มั่นเจริญ โทรศัพท์: 0819452690 อีเมล์: admin4805_16@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]