คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอย้ายเข้าของนักเรียน
การขอย้ายออกของนักเรียน
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
การขอลาออกของนักเรียน
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอใช้ใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน
การรับนักเรียน

นายสุรชาติ สุวรรณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตะโก
นายอดิศักดิ์ ทิพยสูตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองตะโก

นางเอมอร นามประเสริฐ
นางอนัตยา นามบุดดี
นางขวัญชนก วีระสกุล
นางสาวกนกพร หนูขาว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,755
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองตะโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038286950 อีเมล์: nongtako_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อดิศักดิ์ ทิพยสูตร โทรศัพท์: 0849474699 อีเมล์: buu1509@eisth.org
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]