โรงเรียนบ้านหัวโกรก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


นายสายัณห์ อนันตชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัวโกรก

นางวัชรี กลั่นดอกไม้
นางอรอนงค์ มงคลธนวัฒน์

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านหัวโกรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038476138 อีเมล์: huakrog@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วีรพงษ์ พูลชาติ โทรศัพท์: 038476138 อีเมล์: banhuakrog_school@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ