คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
กระบวนงานที่ ๑ การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
กระบวนงานที่ ๒ การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
กระบวนงานที่ ๓ การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
กระบวนงานที่ ๔ การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์
กระบวนงานที่ ๕ การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
กระบวนงานที่ ๖ การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
กระบวนงานที่ ๗ การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
กระบวนงานที่ ๘ การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

นายอรรถพล ปิ่นมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านอ่างเวียน

นายอรรถพล ปิ่นมั่น
นางสายฝน ณ นคร
นางจีรพงษ์ ประภาสะวัต
นางสาวสิรินลักษณ์ ขาวดา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

402
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038485055 อีเมล์: angvean_84@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปราณี มนประภากมล โทรศัพท์: 0816993293 อีเมล์: angvean_84@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]