โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

นายอัมพร อิสสรารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลราษฎรอำรุง
นายทวีศักด์ บังคม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลราษฎรอำรุง
นางปิยวรรณ หอมเอนก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลราษฎรอำรุง
นายเชษฐา ปาละกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลราษฎรอำรุง
นายประสงค์ ทองยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลราษฎรอำรุง

นายอภิสิทธิ์ พาไหม
นายเฉลิมพล บุษบรรณ์
นายอากร พุทธรักษา
นายปรีชา ทรงกรด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,612
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038287078 อีเมล์: chonchai@cru.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วรนุช แสงจันทร์ โทรศัพท์: 08ุ63793301 อีเมล์: woranuch1969@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]