โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

นายโกศล ดาราพิสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
นางวรนิษฐา ชินทวัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
นางนันท์ดาวินทร์ หาญมนตรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
นางสาวอารีรัตน์ แสงหิรัญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)

นางสาวณัชธ์พรรุ้ง ศิริทองมงคล
นางนงนุช วิชาจารย์
นางประคอง โสภาพ
นางสาวกนกวรรณ จันทร์เสน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,722
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038443191 อีเมล์: banbungutta@thaimail.co
เว็บมาสเตอร์:: parinya sang–aun โทรศัพท์: 0949813991 อีเมล์: 0947906506
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]