โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายโกศล ดาราพิสุทธิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวรนิษฐา ชินทวัน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนันท์ดาวินทร์ หาญมนตรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวดวงหทัย อุทัยรัตน์

 • นางสาวรุ่งนภา สุภาพันธ์

 • นางกาญจนา หงษ์หิรัญพันธ์

 • นางสาวพัชราภรณ์ นุชสุดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,178
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038443191 อีเมล์: banbungutta@thaimail.co
เว็บมาสเตอร์:: parinya sang–aun โทรศัพท์: 0949813991 อีเมล์: 0947906506
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]