โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

นายวิทยา อรุณแสงฉาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
นายปรีชา ไพรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
นายสนใจ ด่านปาน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

นางสาวมณีการ์ นิลโทย์
นายวัฒนะ เจริญนาน
นางณัฐชุนันท์ บัวบาน
นายอานนท์ ทองรอด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,474
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038485149 อีเมล์: pccchon_personnel@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอมอร ทองอินทร์ โทรศัพท์: 038485149 อีเมล์: pccchon_personnel@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]