โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

นายวิทยา อรุณแสงฉาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
นายปรีชา ไพรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
นายสนใจ ด่านปาน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
นางจุรีพร รักสบาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

นางสาวสุภารัตน์ ศรีคง
นางสาวนันทนี หนุ่มศรี
นางคำนึง เทพกร
นางสาวประไพพรรณ ศุกระศร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,748
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038485149 อีเมล์: pccchon_personnel@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอมอร ทองอินทร์ โทรศัพท์: 038485149 อีเมล์: pccchon_personnel@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]