โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
นวัตกรรมของครู
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน_การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือประชาชน_การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือประชาชน_การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือประชาชน_การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือประชาชน_การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือประชาชน_การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
คู่มือประชาชน_การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นางสาวสมพร หิรัญลักษณ์สุต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผินแจ่มวิชาสอน

นายอรรถพล เพ็ชรดี
นางสาวฝนทิพย์ ขำคม
นายชินกร สุวรรณเวียง
นางศตพร มุขลาย

แบบฟอร์มต่างๆ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10,406
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 0-3823-9239 อีเมล์: pcws.ac.th@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรชัย นาดี โทรศัพท์: 0849082617 อีเมล์: pcws.ac.th@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]