โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 14-07-58
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 14-07-58
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน 14-07-58
5-การขอลาออก 14-07-58.pdf
3-การขอย้ายออกนักเรียน 14-07-58
2-การขอย้ายเข้าเรียน 14-07-58
1-การรับนักเรียน 14-07-58

นางนภาพร มูลเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พานทองสภาชนูปถัมภ์
นางวรัญภัสสร์ ศรีวฤทธิเวคิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พานทองสภาชนูปถัมภ์

นางอลิสา ราชวัตร
นายธนวัฒน์ เสรีเกียรติ
นางวรัญภัสสร์ ศรีวฤทธิเวคิน
นางสาวนิรมล อดทน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,102
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 0 38452305 อีเมล์: pscschool1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ ร.ต. สวิทชัย วงษ์พินิจ โทรศัพท์: 0878718070 อีเมล์: sawitchai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]