รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


นายประสิทธิ์ เหลืองทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สิงห์สมุทร
นายวรวิทย์ คำอ่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิงห์สมุทร
นายอมร ชัยรัตน์กรกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิงห์สมุทร
นางสุทิศา ศรีตังนันท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิงห์สมุทร
นายถาวร เขียนเสมอ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สิงห์สมุทร

นางจิราพร ปานอำพันธ์
นางสาวทัศนีย์ อินทนู

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนสิงห์สมุทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 0-3843-7095 อีเมล์: singth_ss@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉราพร สารสมัคร โทรศัพท์: 0882016839 อีเมล์: zetrongjome1@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ