โรงเรียนบ้านหนองแฟบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1นายนพดล ดิษสงวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแฟบ

นายชูเกียรติ์ สิริภิญโญสกุล
นางสาวภัทราวรรณ จันสุตะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแฟบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-683889 อีเมล์: bannongfab@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชูเกียรติ์ สิริภิโญสกุล โทรศัพท์: 0871543186 อีเมล์: choo.meen1209@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ