โรงเรียนบ้านหนองแฟบนายนพดล ดิษสงวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแฟบ

นางสาวขอบฟ้า อินศิริ
นายชูเกียรติ์ สิริภิญโญสกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โทรศัพท์: 038-683889 อีเมล์: bannongfab@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชูเกียรติ์ สิริภิโญสกุล โทรศัพท์: 0871543186 อีเมล์: choo.meen1209@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ