โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

นายกิจจา จันทร์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเนินเขาดิน

นางสาวศิมาลักษณ์ ปักไคหัง
นายวีรศักดิ์ สงวน
นายเสถียร ดิ้นสกุล
นางสาววรรณวิสา ทิมทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

849
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเนินเขาดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โทรศัพท์: 038-669002 อีเมล์: nisa_bc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรรณิศา ชัยศรี โทรศัพท์: 0860877867 อีเมล์: nisa_bc@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]