โรงเรียนวัดเนินเขาดินนายกิจจา จันทร์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเนินเขาดิน

นางนงนุช ใจซื่อ
นางทิพวิมล สุทธิวงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเนินเขาดิน โทรศัพท์: 038-669002 อีเมล์: nisa_bc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรรณิศา ชัยศรี โทรศัพท์: 0860877867 อีเมล์: nisa_bc@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ