โรงเรียนวัดเนินเขาดินนายกิจจา จันทร์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเนินเขาดิน

นางวรวลัญช์ เดชจินดา
นางนงนุช ใจซื่อ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเนินเขาดิน โทรศัพท์: 038-669002 อีเมล์: nisa_bc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรรณิศา ชัยศรี โทรศัพท์: 0860877867 อีเมล์: nisa_bc@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ