โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2


รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


นายกิจจา จันทร์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเนินเขาดิน

นางวรรณวนัช ธนาภรณ์
นางปุณิกา ขันทรวิชัย

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนวัดเนินเขาดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โทรศัพท์: 038-669002 อีเมล์: nisa_bc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรรณิศา ชัยศรี โทรศัพท์: 0860877867 อีเมล์: nisa_bc@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ