โรงเรียนวัดมาบข่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
กระบวนงานที่ 8.การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
กระบวนงานที่ 7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
กระบวนงานที่ 6.การขอเทียบโอนผลการเรียน
กระบวนงานที่ 5.การขอลาออก
กระบวนงานที่ 4.การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
กระบวนงานที่ 3.การขอย้ายออกนักเรียน
กระบวนงานที่ 2.การขอย้ายเข้าเรียน
กระบวนงานที่ 1.การรับนักเรียน

นายนัฎพันธ์ ดิศเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดมาบข่า

นายวชิระ จวงด้วง
นายนัฎพันธ์ ดิศเจริญ
นางสุภาวดี จารัตน์
นางสาววันวิสาข์ ตาเปี้ย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,420
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดมาบข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-636698 อีเมล์: school@wmks.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ประเสริฐ อุดมพงษ์ โทรศัพท์: 0628784447 อีเมล์: prasert@wmks.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]