โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18


ผู้อำนวยการโรงเรียน
เพรักษมาตาวิทยา
นายปราโมทย์ กอบพิมาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เพรักษมาตาวิทยา

นายชินศาสน์ คำหอม
นางนัทกาญจน์ รัตนวิจิตร
นางปราณี พราหมทัศ
นางโสภี วัฒนโยธิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,695
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-651971 อีเมล์: prw2521@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทราวดี สนั่นเอื้อ โทรศัพท์: 0813778070 อีเมล์: bimon_kruaor@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]