โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุมาลี สุขสาร
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศิริชัย หอมดวงศรี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวณิชชา โตโหญ่ดี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวกัลยา บรรทัดจันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปรียาภรณ์ เวียงสมุทร

 • นางสาวเสาวลักษณ์ รื่นมณี

 • นางพิริยา พิบูลบุญวัฒน์

 • นางสาวสุพัตรา ใจตั้งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,538
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-694195 อีเมล์: info@mpp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อนงค์นาถ ยืนยง โทรศัพท์: 0625730943 อีเมล์: shopm5258@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]