โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

นางบุศยรัตน์ พันธ์เครือบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปลวกแดงพิทยาคม
นางสาวเดือนเพ็ญ ตันเงิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปลวกแดงพิทยาคม
นางอุไร วงศ์คำแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปลวกแดงพิทยาคม

นางอริศรา วรรณราศรี
นายสมภพ เพ็งส้ม
นางสาวพรทิพย์ อ้วนศรี
นายกิติพงษ์ คำประสิทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,433
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-659071 อีเมล์: pdp.rayong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อริศรา วรรณราศรี โทรศัพท์: 0871467380 อีเมล์: yui_arisara@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]