โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายวัชรินทร์ ประคองศรี
  • แนะนำบุคลากร

  • นายชวลิต อนุศัพท์

  • นายก้องยศ สังฆกูล

  • นายประดิษฐ์ ทองคำวัน

  • นางอุษา ผลบุญช่วยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,620
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โทรศัพท์: 039441789 อีเมล์: sarabunkrp@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กนิษฐา สนั่นเอื้อ โทรศัพท์: 0898968454 อีเมล์: kijung.kitty@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]